DELA

Höjning av TV-licensen föreslås

En höjning av TV-licensen år 2009 och en försöksperiod med lokala TV-sändningar redan nästa år.
Det föreslår förvaltningsrådet för Ålands Radio och TV.
TV-licensen på Åland har varit oförändrad sedan 2003 men den ekonomiska utvecklingen betyder nu att det blir en höjning, åtminstone om radions förvaltningsråd får igenom sitt förslag hos landskapsregeringen.
– Vi måste helt enkelt höja, säger vd Pia Rothberg-Olofsson men betonar att förslaget gäller långtidsbudgeten och att inga förändrar sker nästa år.
Exakt hur stor höjning det kan bli fråga om är däremot helt öppet.
– Den frågan återkommer vi till vid senare diskussioner.
Redan nästa år blir det däremot andra förändringar om medlemmarna i förvaltningsrådet får som de vill, nämligen en försöksperiod med egenproducerad TV. Programmen skulle i så fall finansieras med landskapsmedel.
– Som en parentes kan man nämna att vi redan gör ett par TV-inslag i veckan men de betalas av Finlands svenska television och sänds i FST. Vi tycker ju att vi kunde visa något här hemma också, säger Pia Rothberg-Olofsson.
Förslagen skall alltså ännu klubbas av landskapsregeringen som har sista ordet i frågan. (tt-s)