DELA

Höjda anslag för flera stadsnämnder

Under årets första fem månader fick Mariehamns stad in en miljon euro mer än budgeterat i skatteintäkter. Det gör att stadsstyrelsen efter torsdagens budgetbehandling höjer ramarna för tre av stadens nämnden med 300 000 i budgeten för 2016.

Infrastrukturnämnden får 150 000 euro mer än enligt långtidsplaneringen.

– Vi hade skruvat åt kranarna lite för mycket på infrastruktursektorn, nu lättar vi på dem igen, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.

– Vi vill ha en fortsatt god gatuskötsel och en vacker stad.

Socialnämnden och bildningsnämnden får 75 000 euro mer vardera än enligt planerna.

– Det betyder att barnomsorgsavgifterna inte behöver höjas.

I övrigt innebär stadsstyrelsens budgetförslag att ”lagt kort ligger” vad gäller den ekonomiska politiken i staden, säger Petri Carlsson, som menar att årets budgetbehandling gått ovanligt bra.

– Det var mycket god stämning i år, trots att det är valår.

Stadsfullmäktige behandlar budgetförslaget på tisdag nästa vecka. (lb)