DELA

Henrik Juslin fick chefstjänst

Landskapsregeringen har utsett Henrik Juslin till chef vid elmarknadstillsynsmyndigheten. Juslins nya förordnande sträcker sig från den 1 november 2014 till den 31 december 2015. (ml)