DELA

Hammarland får inget äldreråd

Hammarlands kommun har behandlat en motion gällande inrättandet av ett äldreråd i kommunen. Det vari april som kommunfullmäktigeledamot Henrik Lagerberg föreslog att kommunen inrättar ett äldreråd och samtidigt utarbetar en instruktion för vad dess uppgift ska vara samt hur sammansättningen av organet ska se ut.
Socialnämnden har berett ärendet och ställer sig tveksam till kommunens behov av ett äldreråd med tanke på kommande omstruktureringar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen anser att socialnämndens beredning är en tillräcklig åtgärd med anledning av motionen.
Man motiverar sitt beslut med att kommunen avser att inrätta en ledargrupp inom äldreomsorgen. (ml)