DELA

Geta föreslår oförändrad skatt

Kommunstyrelsen i Geta föreslår att skatten behålls oförändrad i kommunen nästa år. Det skulle innebära att inkomstskatten fortsätter vara 17,50 procent och den allmänna fastighetsskatten 0,50 procent.
För stadigvarande boende och allmännyttiga samfund skulle ingen skatt uppbäras, däremot skulle 0,90 procent skatt uppbäras på övriga bostadsbyggnader i kommunen. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet. (ml)