DELA

Fredsinstitutet får 20 000 i bidrag

Stiftelsen Ålands fredsinstitut beviljas ett ytterligare verksamhetsbidrag om 20 000 euro från landskapsregeringen.
Fredsinstitutet behöver extra verksamhetsstöd eftersom man under året konstaterat att personalkostnaderna i form av pensionsskulder inte varit fullt beaktade i tidigare års bokslut samt att man inte hade budgeterat för Kastelholmssamtalen som man arrangerade tidigare i år. (ml)