DELA

Fortsatt uppåt för Andelsbanken

Tillväxten, antalet ägarkunder och affärsvolymerna ökade för Andelsbanken under 2019. Det framgår i bankens ekonomiska översikt för helåret 2019.
Antalet ägarkunder i Andelsbanken passerade under fjolåret 8 000-strecket. Kundernas insamlade OP-bonus landade på 1,3 miljoner euro.

Rörelsevinsten ökade med 10 procent jämfört med 2018 och uppgick till 4,35 miljoner euro.

Finansnettot och nettoprovisionsintäkterna ökade likaså. Den största procentuella ökningen syntes i intäkterna från kapitalförvaltningen: upp 49,5 procent. ”Ett gott börsklimat samt god tillströmning av nya kunder till vårt kapitalförvaltningskoncept OP-Private bidrog positivt”, skriver banken.

CE1-kapitaltäckningen uppgick vid årsskiftet till 21,4 procent.

Banken konstaterar att arbetslösheten på Åland förblev låg under 2019 och att inflyttningen till Åland fortsatte, om än i lägre takt än tidigare år. (ss)