DELA

Förtroendevalda i norra skärgården

Roger Syrén, tf kyrkoherde Brändö-Kumlinge församling rapporterar om nya förtroendevalda.
Vid sammanträdet den 19 januari valde kyrkofullmäktige i Brändö-Kumlinge församling presidium och kyrkoråd för 2015-16:
Ordförande för kyrkofullmäktige: Marianne Karlström, vice ordförande: Airi Pettersson
Kyrkorådet: vice ordförande: Ulf Petterson, suppleant Göran Sandberg Tom Grahn, suppleant. Linda Karlström Sture Gustavsson, suppleant Åke Forss, Sören Henriksson, suppleant Eivor Englund, Anna-Maria Sundelin, suppleant Siv Schåman, Maria Wrede, suppleant Lola Nordberg. (ka-f)