DELA

Forskare lånar fiskskelett

Landskapsstyrelsen lånar ut fem tusen år gamla skelettbitar av torsk från Jettböle till osteologen Carina Olsson vid Stockholms universitet.
Hennes avhandling om fiskben i Östersjön under stenåldern blev klar 2008 och hon fördjupar nu sin forskning på området. (pd)