DELA

Företagen har ökat på Åland

Vid utgången av 2018 fanns det 2 599 företag på Åland, vilket är 34 fler än året före. Det framgår av Åsub:s färska statistik.

Så fördelar sig företagen per bransch:

Handel, hotell, restaurang: 23%.

Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet: 21%.

Byggnadsverksamhet: 19%.

Övriga tjänster: 13%.

Transport, post och tele, IT: 10%.

Industri: 9%.

Jord- och skogsbruk, fiske: 5%.

Närmare 86 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre. Men om man ser till genomsnittet blir det ungefär 5,7 arbetande ålänningar per företag, jämfört med cirkaa 6,9 arbetande år 2000.

Under januari–september år 2018 har 148 nya företag startats, medan 65 företag lagts ned under perioden januari–juni.

Under fjolåret gick 15 företag i konkurs, vilket berörde 52 anställda. Nästan hälften av den berörda personalen jobbade inom byggbranschen. (ms)