DELA

Föreläsning om digital-tv

Arbetarnas bildningsförbund får 600 euro i bidrag av landskapet för att ordna en allmän föreläsning om digital-tv.
Föreläsningen är gratis för allmänheten enligt modell från riket. Eftersom förbundet måste betala för annonsering, lokal, teknisk utrustning och föreläsare ställer landskapet upp med pengar mot redovisning. (ht)