DELA

Förbund delar lusselärares oro

Styrelsen för Finlands svenska lärarförbundet FSL är oroliga för den utveckling som gymnasieutbildningen på Åland står inför. Landskapsregeringens arbete för att skapa den gemensamma läroanstalten Ålands gymnasieskola oroar styrelsen.
– FSL:s styrelse delar den oro, som har förts fram i första hand av lärarna i Ålands lyceum. Beredningen av reformen har präglats av brådska och bristande lyhördhet för den direkt berörda personalens åsikter, vilket knappast kan ses som en god grund för en så pass grundläggande reform av utbildningens strukturer, skriver FSL i ett pressmeddelande.
– I ett fackligt perspektiv är det speciellt förvånande att förhandlingarna om samordningen av de olika åländska lärargruppernas avtal inte inletts, tycker FSL som menar att lärarlönerna utgör en synnerligen central faktor när man gör upp kostnadskalkylerna och att det framstår som en övermäktig uppgift att göra ekonomiska konsekvensbedömningar om man inte har alla fakta på hand.
FSL tycker att gymnasiet och yrkesutbildningen måste utvecklas som separata skolformer, som ska samarbeta vid behov. Därför har FSL:s styrelse omfattat den nya regeringens linje som anger att gymnasiets allmänbildande och studieförberedande roll stärks, medan yrkesutbildningen ska erbjuda ett starkt yrkeskunnande och även behörighet för vidare studier.
– Att nå hållbara lösningar går inte i en hast. Samarbete och dialog är många gånger en bättre lösning än papperskonstruktioner, säger styrelsen för FSL om utvecklingen på Åland. (ml)