DELA

Flera punkter på ”Att göra”-lista

Planering och byggande av daghem i Horelli, utökat räddningssamarbete och en gemensam räddningsmyndighet, utveckling av stadens centrum, plan för underhåll och förnyelse av Esplanadparken, renovering av Övernäs skola och uthyrning och försäljning av fastigheter som inte används.
Bland annat det finns på den lista över årets arbetsprogram som infrastrukturnämnden i Mariehamn skall ta ställning till på sitt möte på i dag. (tt-s)