DELA

Fiskerinäringens framtid diskuteras

Nordic Trout ab och Ålands fiskodlarförening ordnar tillsammans ett seminarium på tisdag på hotell Arkipelag. Frågor som diskuteras är hur fiskerinäringen på Åland kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Under seminariet ordnas även en paneldiskussion där arrangörerna tillsammans med representanter från Jord- och skogsbruksministeriet, Ålands Natur och Miljö och RasioAqua deltar. (ai)