DELA

Fiskeövervakning med satellitsystem förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet och Gränsbevakningsväsendet är överens om att förnya avtalet gällande fiskeövervakning med satelliter.
EU:s krav på övervakning av fiskekvoter ligger till grund för avtalets förnyelse.
– Systemet med satellitövervakning av yrkesfiske har funnits i ett antal år så beslutet förändrar egentligen inte någonting. Det är fartyg som är över 15 meter långa som innefattas av den här typen av bevakning, säger Johan Lindroos från Västra Finlands sjöbevakningssektion.
Premisserna för satellitövervakningen gör att den rör få åländska fiskare.
– Det är bara tre av våra fartyg som är över 15 meter långa och alla tre är trålare. Satellitövervakning påverkar inte fiskarnas arbete på något sätt. Däremot kan man väl säga att byråkratin som som kommit med EU gör det. När ett småskaligt kustfiske har samma regelverk som ett storskaligt så blir det svåradministrerat, säger Fredrik Lundberg, verksamhetschef för Ålands fiskare. (om)