DELA

Fick böter direkt efter kollision

Polisen hade blåskontroller under lördagen. Alla förare som blåste klarade gränsen för rattfylleri. I samband med kontrollerna delgavs några anmärkningar till några förare bland annat på grund av bristande belysning
På lördagen skedde en kollision mellan en paketbil och en personbil i korsningen Klintvägen-Mjölnargränd i Mariehamn. Ingen person kom till skada men bilarna fick plåtskador.
Orsaken till kollisionen var att den ena parten underlät att iakttaga högerregeln som råder i korsningen. Den misstänkte fick ett straffanspråk på 10 dagsböter av polisen på platsen. (ar)