DELA

Fellman leder fullmäktige i Föglö

FÖGLÖ. Föglö kommunfullmäktige valde vid sitt möte i torsdags presidium och kommunstyrelse. Till fullmäktigeordförande valdes Stig Fellman (Lib) och till vice ordförande Alfons Boström (Lista A/C). Torsten Sundblom (Lib) omvaldes till ordförande för kommunstyrelsen (suppleant Ethel Sundblom) medan Kent Eriksson (Lista A) valdes till vice ordförande i styrelsen (suppleant Marianne Jansson). Med sina 20 år är Eriksson den yngsta styrelseledamoten någonsin.
Övriga medlemmar i styrelsen är Gun-Britt Gullbrandsson (suppleant Ramona Franzén), Lis Karlsson (suppleant Håkan Sundelin) och Beatrice Sjöberg (suppleant Viking Malmlund). (jl)