DELA

Diskussion om Ålands 20 år i EU

Vid årsskiftet hade det gått 20 år sedan Åland blev EU-medlem.
Vad har det betytt för Åland och hur har EU utvecklats och hur borde det utvecklas?
Det ska är ämnet för en paneldiskussion i dag kl. 14-15.30 i Ålands lagting, konferensrum: Sälskär.
Deltagare är lagtingsledamot Harry Jansson och landshövding Peter Lindbäck, Ålands två förhandlare om EU-medlemskapet 1992-94 samt talman Britt Lundberg, tidigare EU-minister och mångårig medlem i EU:s regionkommitté.
Mats Löfström är inledare och moderator för diskussionen.