DELA

Detaljplan för Havsvidden ställs ut

Nu är detaljplaneförslaget för Havsviddens fastighet Sälvik färdigt. Kommunstyrelsen har bestämt att ställa ut planförslaget på Geta kommunkansli.
Synpunkter gällande planförslaget får lämnas in fram till och med den 7 november i år. (ml)