DELA

De utvärderar stadens bostadsbolag

MARIEHAMN. Roger Jansson (FS) leder kommittén som skall utvärdera stadens bostadsbolag Marstads verksamhet.
Övriga medlemmar är Harriet Lindeman (FS), Christian Nordas och Tuula Mattsson (Lib), och Kalle Fogelström (S). En rapport skall överlämnas till stadsstyrelsen i slutet av maj. (pd)