DELA

De ska samordna turismstrategin

Landskapsregeringen har tillsatt en samordningsgrupp för turismstrategin 2012-2022.
I gruppen sitter näringsminister Fredrik Karlström, avdelningschef Linnéa Johansson, Visit Åland ordförande Terese Flöjt, Visit Åland vd Annica Jansson, Ålands näringsliv vd Daniel Dahlén samt näringslivsutvecklare Dan Backman, som är gruppens sekreterare.
– Gruppens uppdrag är driva den strategiska samordningen av genomförandet av turismstrategin för Åland 2012-2022. Den största utmaningen är att stärka kvaliteten och reseanledningarna i Ålands turistiska produkt. Samordningsgruppen driver frågor som inte ägs av en enskild aktör och där nyttan tillfaller besöksnäringen, sägs i beslutet, och vidare:
– Arbetet bedrivs genom tre strategiska beslutsmöten per år, två för planering av kommande års handlingsplan och ett för översyn och revidering av strategin. Turismföretagens kunskap och synpunkter tas in genom bl.a. medlemsmöten och gästernas och marknadens krav och behov genom undersökningar.