DELA

De får arrendera landskapets mark

Joakim Påvals i Vårdö gav det högsta budet när landskapet bjöd ut åkerskiften på drygt 6,2 hektar i Västergård i Tosarby. För det betalar han 2.200 euro per år.
Mikael Pellas i Godby får arrendera två åkerskiften på totalt 7,7 hektar från Pehrsberg och Strömsängsbetet för 5.600 per år.
Mikael Pellas arrenderar också åkermark och betesmark från Bomarsunds gård. Det rör sig om 13,9 hektar åkermark och 6,3 hektar betesmark för 9.800 euro per år.
Ole Blomqvist i Sund Gesterby arrenderar 31,3 hektar åkermark och 17 hektar bete på södra delen av Bomarsunds gård för 21.800 euro per år.
Avtalen löper på 15 år och arrendesumman justeras enligt levnadskostnadsindex.
Beslutet om vem som får arrendera Haga kungsgård dröjer någon månad, säger finansieringshandläggaren Leif Franzell.
Tretton vill arrendera kungsgården och sju av dem vill arrendera helar gården inklusive marken. Byggnaderna vid kungsgården arrenderas ut på trettio år. (pd)