DELA

De bygger dagis i Idrottsgården

Nu är det klart vilka firmor som sköter ombyggnaden av Idrottsgårdens tidigare kontorsdel till ett daghem med två avdelningar.
Kontrakt har tecknats med Ålands bygg för byggentreprenaden, Olles el ab elentreprenaden och VVS-Kylcenter för VVS-entreprenaden.
– Arbetet har redan påbörjats och skall vara klart den 15.1.2015 varefter daghemmet flyttar in i lokalerna, meddelar infrastruktördirektör Kai Söderlund.
Det hade kommit in fyra bygg-, tre el- och tre VVS-anbud.
Infrastrukturnämnden antog anbuden på sitt möte den 16 september, men det är först nu när beslutet har vunnit laga kraft som det är offentligt. (ms)