DELA

Dan Bergman ny landskapsrevisor

I går utsåg lagtinget diplomekonom Dan Bergman från Hammarland till landskapsrevisor.
Landskapsrevisorns uppgift är att leda arbetet vid landskapsrevisionen, som är en ny oberoende myndighet.
Myndigheten ska övervaka hur landskapets finanser sköts och att landskapsbudgeten följs. Myndigheten ska också kontrollera att landskapsförvaltningen sköts på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt.
Fyra personer sökte tjänsten, bland dem den tidigare landskapsrevisorn Leif Holländer. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 juli 2013. (ak)