DELA

Dags nominera årets senior i stan

Kaj-Gustav Sandholm, Barbro Lundberg och Tore Johansson har redan fått utmärkelsen.
Vem blir Årets senior i Mariehamn 2014?
Stadens äldreråd påminner om att nomineringstiden går ut måndagen den 27 oktober.
Den som får utmärkelsen ska ha fyllt sextio, vara bosatt i Mariehamn senast 2013, och som senior ”på ett betydelsefullt sätt bidragit till utökad trivsel för stadens invånare”.
Nomineringsblanketter finns i Trobergshemmets och stadshusets receptioner, stadsbibliotekets informationsdisk, Röda Korsgården och Medborgarinstitutet.
Utmärkelsen delas ut på Mariehamns pensionärsförenings julfest den 14 december. (pd)