DELA

Clean Gas får försöksstation

Landskapsregeringen vill arrendera ut ett markområde på 2.500 kvadratmeter i Jomala Möckelö till Clean Gas under en tidsperiod på tjugo år .Det handlar om en försöksanläggning där Clean Gas ska undersöka om det går att framställa gas som bränsle för sjöfarten av tjockolja och eventuellt sopor.
– Det här är en insats för miljön, näringslivet och sjöfarten, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).
Det åländska företaget Clean Gas International är först i världen med att presentera en lösning som dels kan rena tjockolja från svavel enligt IMO:s krav, dels kan tillverka dieselolja, gas och värme av plast och bioavfall som samlas in på hemmaplan. (ns)