DELA

C-ordförande erkänner misstag

Ålands radios program Torsdagsintervjun fortsätter den här veckan med en intervju med centerns ordförande Veronica Thörnroos som just nu är i hetluften.
– Jag kunde nog ha prioriterat mitt arbete lite annorlunda och satt ner foten lite oftare, säger hon om sin roll.
Som blivande trafikminister tror hon att uppdraget som partiordförande blir lättare från stolen i landskapsregeringen.
– Jag är närmare maktens centrum då och har bättre insyn i de rent operativa frågorna, säger hon i intervjun.
I intervjun, som leds av programledare Ulf Weman, svarar hon också på frågor om Föglötunneln och de planerade matpauserna på Töftölinjen. Programmet sänds efter nyheterna klockan 15.00 och finns i sin helhet efteråt som podsändning på hemsidan. (mt)