DELA

Böter för kollision

Två personer sammanstötte med sina respektive fordon strax före jul. Nu är utredningsarbetet klart, vilket resulterade i böter åt den person som vid fel tidpunkt tog sig över till fel körfält. Den ena parten delgavs strafforder och polisen misstänker äventyrande av trafiksäkerheten. (mis)