DELA

Böter för 28 km/h överhastighet

En förare fick i dag böter för att ha kört 98 km/h på Sundsvägen vid korsningen till Slottsvägen, där högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h.
På samma plats kontollerades nykterheten för 45 förare, som alla blåste noll promille.
Under dagen hämtade polisen två personer från en kryssningsfärja på grund av att de passerat kassan utan att betala för varorna. De fick böter för snatteri. (ms)