DELA

Barnomsorgsavgifter blir budgetfråga i stan

I början av året lämnade Anna Janson med flera in en motion till stadsfullmäktige. I motionen konstateras att många familjer i stan har ett oregelbundet behov av barndagvård och att det därför borde finnas ett flexiblare avgiftssystem inom barnomsorgen.
I motionen hänvisas till Jomalas avgiftssystem där man betalar full avgift för nyttjande över 36 timmar per vecka, 80 procent av full avgift för nyttjande mellan 25 och 36 timmar per vecka och 60 procent av full avgift för nyttjande under 25 timmar. Om man i Mariehamn skulle införa samma system skulle det innebära ett uppskattat intäktsbortfall på 60 000 euro i året. I Mariehamn betalar man nämligen full avgift om nyttjandet överskrider 25 timmar och 60 procent av heltid om nyttjandet är under 25 timmar per vecka.

På stadsfullmäktiges möte förra veckan beslutades att motionen behandlas i samband med att budgeten för 2008 görs. (ml)