DELA

Auktion eller inte på tomter?

På torsdag får stadsstyrelsen på nytt ta ställning till om de attraktivaste tomterna i Mariehamn skall säljas på auktion istället för att fördelas genom lottning bland intresserade.
Tekniska nämnden har efter omröstning sagt nej, vilket stadsstyrelsen också har gjort efter omröstning. Efter remiss till stadsplanenämnden är ärendet nu tillbaka i stadsstyrelsen. Det är fullmäktige som har sista ordet. (ht)