DELA

Arbetslösheten ökar på Åland

I juni ökade den öppna arbetslösheten på Åland till 2,7 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter sedan samma tidsperiod föregående år. Bland de åländska männen är arbetslösheten högst, men även hos kvinnor och personer under 25 år har siffran ökat. Detta visar statistik presenterad av Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
I Mariehamn var ökningen störst och låg på hela 0,3 procentenheter. Ålands landsbygd låg inte långt efter med 0,2 procentenheters ökning. Lumparland var den kommun som klarade sig bäst med 0 procent arbetslöshet.
I skärgården minskade arbetslösheten från 2,5 procent i juni ifjol till 1,6 procent.
I samband med den ökande arbetslösheten, minskar antalet tillsatta platser. Under juni tillsattes 161 lediga platser, vilket är 85 platser färre än i fjol. (jn)