DELA

Arbetsgrupp utsedd för samhällsservice

Arbetsgruppen som ska planera en samhällsservicereform på Ålands har tillsatts av kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob)
Ordförande är Robert Sundström, jurist på landskapsregeringens kansliavdelning. Övriga medlemmar är Runa Tufvesson, tf direktör vid Ålands kommunförbund, Katarina Fellman, utredningschef vid Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), Niklas Eriksson, kommundirektör i Föglö, och Robert Lindfors, Lindro Konsult Ab.
Målet med reformen, som ingår i den nya regeringens program, är större ekonomisk effektivitet och god samhällsservice oberoende av bostadsort. Den nuvarande kommunstrukturen är inte bindande.
Arbetsgruppens uppdrag är att utveckla modeller för hur den gemensamma sektorn ska organiseras i framtiden. Arbetet ska vara klart i slutet av april. Sedan tillsätts en parlamentarisk kommitté med uppdrag att föreslå en modell för samhällsreformen. (pd)