DELA

Arbetsgrupp ser över ÅMHM:s taxor

En referensgrupp ska se över ÅMHM:s taxa och tillsynsplan.
– Projektets syfte är att göra avgiftssystem mer förutsägbart och transparent samt även förtydliga vad som ska ingå i tillsynsavgiften och bestämma med vilken intensitet tillsynen ska ske, skriver landskapsregeringen i ett protokoll.
Landskapsregeringen har utsett följande personer till arbetsgruppen: Carina Aaltonen (S), Anders Englund (C), Lillan Holmberg (MS), Johan Lindholm, Ålands näringsliv, Lena Klingberg, Ålands hushållningssällskap samt en representant som Ålands kommunförbud utser. Aaltonen fungerar som gruppens ordförande och till sekreterare utses Eeva Axelsson från ÅMHM.
Referensgruppens mandattid går ut den sista januari nästa år. (ml)