DELA

Arbetsfördelningen mellan HFD och ÅFD bör utvecklas

I går firade Ålands förvaltningsdomstol 20-årsjubileum med ett seminarium i Mariehamn. I samband med jubiléet höll Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori ett tal där han uttryckte sitt stöd för planerna att vidareutveckla arbetsfördelningen mellan högsta förvaltningsdomstolen och Ålands förvaltningsdomstol.
– Om planerna förverkligas, kommer man att se över bestämmelserna om besvärsinstans när ändring söks i Ålands landskapsregerings beslut, så att högsta förvaltningsdomstolen därefter endast i undantagsfall är första och enda besvärsinstans i ett förvaltningsärende, skriver Päivi Musakka, kommunikationschef på HFD i ett pressmeddelande.
Det här skulle enligt Musakka rent allmänt motsvara de aktuella mål man har för att utveckla kanalerna för sökande av ändring samt högsta förvaltningsdomstolens ställning. (ml)