DELA

ÅMHM hittade brister i livsmedelsbutik

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) hittade brister i en livsmedelsbutik vid en inspektion i september. Nu uppmanar man butiken att senast den 1 december vidta vissa åtgärder:
I baklagret för kött måste butiken måla golvet, införskaffa splitterskydd för lysrören samt åtgärda en kondensvattenansamling. ÅMHM uppmanar även butiken att följa temperaturanvisningarna för lagring av livsmedel och uppdatera sin egenkontroll senast 1 december och därefter göra det årligen.
Butikens egenkontroll ska omfatta provtagning för ytrenhet samt temperaturer på kyl- och frysvaror som kommer till butiken.
ÅMHM har även granskat en idrottshall i Brändö och upptäckt brister i ventilationen. De bristerna måste åtgärdas senast den 31 januari nästa år. (ml)