DELA

Ålänningarna blev fler och flyttade

Ålands befolkning ökade med 157 personer under 2006, det visar statistisk från Åsub.
Befolkningen ökade på landsbygden och i Mariehamn, men minskade i skärgården. De största befolkningsökningarna hade Jomala, Mariehamn, Hammarland och Lemland, medan Saltvik stod för den största befolkningsminskningen. Totalt minskade folkmängden i fyra kommuner och ökade i elva.
År 2006 föddes 295 barn på Åland, vilket är det högsta födelsetalet sedan 1998. Antalet avlidna år 2006 var 257, födelseöverskottet blev därmed 38 personer.
Inflyttningen från övriga Finland minskade med 27 personer och inflyttningen från Sverige och övriga Norden med 57 personer, jämfört med 2005. Inflyttningen från övriga länder ökade med 3 personer till 131. Totalt flyttade 763 personer till Åland 2006, vilket är 81 färre än 2005.
Totalt flyttade 675 personer från Åland under året, vilket är 36 personer fler än 2005. Av utflyttningen gick 33 procent till Finland, 64 procent till övriga Norden och 3 procent till andra länder.
Alla regioner hade positiva flyttningsnetton ifjol.
116 par gifte sig ifjol. Skilsmässorna var 63 stycken år 2006 vilket var betydligt fler än 2005 då de uppgick till 41. (ab)