DELA

Ålands barnombudsman med i nordiskt seminarium

Nordiska barn- och ungdomskommittéen arrangerar seminariet ”Barnkonventionen 25 år, hur långt har vi kommit i Norden?” inom ramarna för Nordiska ministerrådets session i Stockholm den här veckan.
Ålands barnombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou deltar i seminariet tillsammans med övriga nordiska barnombudsmän och olika barn- och ungdomsföreträdare. Bland annat kommer samtal att föras om barns rättigheter i Norden, i dag och framöver. (ml)