DELA

Åland hördes inte om faderskapslag

En ny faderskapslag träder i kraft vid årsskiftet. Landskapsregeringen påpekar att Åland borde ha hörts.

Den nya lagen gör det enklare att erkänna faderskap. Det kan göras i samband med besök på mödrarådgivningen, vilket man från åländsk sida är positiv till.

Äktenskap, familjeförhållanden och barns rättigheter är rikets behörighet. Men lagen har kopplingar också till socialvård och hälso- och sjukvård, som är landskapets behörighet.

Som det är nu har landskapsregeringen inte fått någon information om det praktiska genomförandet av lagen och kan därför inte heller bedöma vilka de totala konsekvenserna är för Ålands hälso- och sjukvård och kommunernas socialvård.

I en skrivelse förutsätter landskapsregeringen att såväl kommunerna som ÅHS får tillräcklig information och utbildning på svenska. (ht)