DELA

Åland håller fast vid avloppskrav

Landskapsregering vill hålla fast vid att det ska bli förbjudet för passagerarfartyg att släppa ut avloppsvatten i Östersjön. Planen har varit att förbudet ska träda i kraft 2018. Men nu har flera länder kring Östersjön protesterat för att de inte hinner bygga ut hamnar där man kan ta emot avloppsvatten.
För att den ursprungliga tidtabellen ska hålla har landskapsregeringen uppmanat Finlands företrädare i HELCOM och IMO att beakta och föra fram Ålands position då frågan behandlas. Landskapsregeringen har också uppmanat Sverige och Danmark att föra fram samma ståndpunkt vid de kommande diskussionerna i HELCOM. (al)