DELA

ÅBF leder nordiskt samarbete

Åländsk bildningsförbunds ÅBF, Mikael Erickson har valts till ny koordinator för föreningen Hela Norden skall leva, förkortat HNSL. Beslutet togs på föreningens styrelsemöte i Mors Danmark i början av mars.
”Detta innebär bland annat att HNSL betalar alla resekostnader för ÅBF i samband med mötena och att administrationen av HNSL övergår till ÅBF, som till exempel ansvaret för hemsidan www.hele-norden.dk/ ” skriver Erickson i ett pressmeddelande.
Den nygrundande föreningens syfte är, enligt hemsidan, att stödja och befrämja all verksamhet i de nordiska länderna som är ägnad att utveckla och vitalisera goda levnadsförhållanden på landsbygden.
HNSL har besökt Åland vid två tillfällen och har 2-3 styrelsemöten per år.(ab)