DELA

92 sökte Medis svenskakurs

Det finns ett stort behov av svenskakurser för inflyttade. Det visar ansökningarna till Medis för läsåret 2008-2009.
Efter några återbud är det nu 20 personer som inte fått en studieplats.
Medis konstaterar, i en skrivelse till landskapsregeringen, att det behövs en tredje nybörjarkurs utöver de två som startat under hösten 2008. Priset för kursen är 65.365 euro.
Landskapsregeringen köper kurserna av Medis men medel för en tredje kurs finns inte reserverade i årets budget. Nu blir lagtingets beslut om landskapsbudgeten för 2009 avgörande.
Beviljas pengarna kan de personer som blivit utan kursplats påbörja sin utbildning efter årskiftet. (ak)