DELA

5.000 kvadratmeter för centrumbutiker

Minst 5.000 kvadratmeter affärsyta i stadens centrum blir tillgängliga för fastighetsägare de närmaste tre åren.
Det lovar stadsstyrelsen efter torsdagens möte på Ålands näringsliv mellan stadspolitiker och fastighetsägare i stadens centrum. Staden kritiserades för att man inte gjort tillräckligt för att uppmuntra privata fastighetsinvesteringar i centrumkvarteren. Därför måste stan så fort som möjligt avlägsna hinder för en centrumexpansion.
Redan samma dag tog stadsstyrelsen ett sådant principbeslut, enligt stadsdirektören Edgar Vickströms förslag:
– Stadsstyrelsen slår fast och offentliggör att Mariehamns stad har beredskap att medverka till en offensiv utveckling i Mariehamns centrum genom att i stadsplaneringen ta sådan hänsyn till ekonomiska realiteter för envar fastighetsägare som överväger expansion i staden centrum, att minst 5.000 ytterligare kvadratmeter affärsyta är tillgängliga och kan utnyttjas inom tre år.
Det gäller bland annat mark vid Magazin, Zeipels och Sittkoffs. (pd)