DELA

2014 bättre för kommunerna

– Preliminära uppgifter från kommunernas bokslut visar ett högre resultat för 2014 jämfört med 2013, konstaterar Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Skattefinansieringen ökade, verksamheten blev billigare och nästan alla kommuner har gjort investeringar och amorterat på sina lån.

Det sammanräknade årsbidraget är 27 miljoner euro vilket är 16 miljoner mera än året innan.

Jomala är den enda kommunen som inte har några lån. Kökar har den högsta lånestocken per invånare, 9 051 euro (tt-s)