DELA

10 050 gästnätter på Kumlinge i sommar

Logianläggningarna på Kumlinge hade 10 050 gästnätter under maj–september i år. Det visar en sammanställning av turistsäsongen som näringslivsnämndens sekreterare Satu Numminen redogjorde för på nämndens senaste möte. (ml)