DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>PÅ VÄG? Eller stannar kvar? Mörka moln hopar sig med jämna mellanrum över sjöfarten. Nu hotas stödet till passagerarsjöfarten, vilket i sin tur hotar jobben och skatteinkomsterna.

Katainen före Sipilä med sänkt sjöfartsstöd

Om sjöfartsstödet sänks så flyttar Viking Line till Sverige. Kanske.

Hotet från Vikings VD var den stora nyheten i riksmedierna i lördags. Men riktigt ny är frågan inte.
Statsminister Juha Sipilä har något av utpressning på gång mot olika parter för att få igenom sitt samhällsfördrag. Hur det går får vi kanske veta i höst, men protesterna låter inte vänta på sig.

Hotet mot sjöfarten är att stödet till passagerarsjöfarten skärs ner med 20 miljoner euro om parterna inte enas om fördraget. Vikings VD Jan Hanses är inte sen att påpeka att Sverige ligger runt hörnet och knappast tackar nej till skattepengarna.

Men visst låter det bekant?

”Statsstödet till sjöfarten ska minskas med 20 miljoner euro. För att förhindra utflaggning av fartyg ser nu en arbetsgrupp bestående av rederierna, sjöfartsförbundet och representanter för flera ministerier över var vettiga rationaliseringar kan göras.” Detta skrev Nya Åland vintern 2012.

Den gången hette statsministern Jyrki Katainen (Saml), men summan var den samma.

Det man då befarade inom branschen var att nedskärningarna skulle drabba bemanningsstödet. I så fall hade det helt säkert lett till utflaggningar, ansåg Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland och tidigare vd för Ålands redarförening.

Men i övrigt såg han det som fullt möjligt att spara in summan genom positiva rationaliseringar. Kanske påverkades hans uppfattning till någon del av att nedskärningarna sköts på framtiden; från 2013 och 2014 till 2015, alltså till i år!

Självfallet finns det folk på tjänstemannasidan som minns att detta redan har varit på gång och att motståndet var måttlig och som därför har dammat av förslaget

Mot bakgrund av detta kan man ställa frågan hur sannolikt det är med utflaggning.

Det som skiljer är att man nu nämner uttryckligen passagerarsjöfarten. Hanses talar om 12–13 miljoner euro per år för Viking Line. Det är mycket pengar, men hur ser stöden ut på svenska sidan? Nettolöner finns på bägge sidorna av viken och den här gången är risken stor att stöten sätts in just där.

Tonnageskatten kan man inte ändra på, för då drabbas ju också fraktfarten. Å andra sidan har den finländska tonnageskatten lovordats sedan den infördes för några år sedan och det sägs att branschen i Sverige hoppas på något liknande. Vilken betydelse har den vid en flytt?

Hanses tror inte att Sipiläs hot blir verklighet Han tycker det låter för absurt.

Man får hoppas att han får rätt. Alternativet är en rad andra nedskärningar på en rad andra områden. Som att välja mellan pest och kolera. Om nu inte Sipilä får igenom sitt samhällsfördrag, vilket många tvivlar på. Att tvinga fackföreningsrörelsen på knä och driva igenom något som kunde liknas vid ett Thatcheristiskt system är inte heller något som mottas med glädje av alla.

Men ser man begränsat till Åland så skulle en Viking-flytt vara besvärlig, riktigt besvärligt Samfundsskatten skulle gå till Sverige, inte till Mariehamn, och en stor del av skatten på sjöfolkets löner skulle likaså stanna där. Inte är det någonting man med glädje ser fram emot.

Sjömansunoinens ordförande Simo Zitting är besviken på regeringen. Facket har avstått från förmåner i utbyte mot att sjöfartsstödet, som garanterar arbetsplatser, inte skulle röras.

Hade järnladyn Thatcher brytt sig om det?