DELA

För varje attentat växer övervakningen

Knappt hade ekot från skotten och den därpå följande manifestationen för demokrati och yttrandefrihet tonat ut i Paris innan politikerna började tala om mer kontroll, mer kartläggning av folket.
Vi är på väg att låta terroristerna vinna.
Grunden för all diktatur och allt förtryck är kontroll. Från IS i Mellanöstern till det tillslutna Nordkorea. Bara genom att kontrollera vad folket får veta, vad de tycker och sätta skarpa regler för hur allt ska vara kan förtryckarna hålla fast vid makten.
Vårt svar, svaret från oss som tror att demokrati är ett bättre styrelseskick än diktatur, är frihet. Frihet att röra sig, frihet att tycka och tala. Och frihet gentemot staten som inte ska lägga sig i det den inte absolut måste lägga sig i.
Med de senaste årtiondena har dessa friheter kapats allt eftersom. Och de har kapats i demokratins namn.

Efter attacken mot Word Trade Center i New York och Pentagon i Washington skapade USA Patriot Act. Det tog ett antal kongressledamöter bara 45 dagar att skapa en flera hundra sidor lång lag. En lag som vida kapade folkets rättigheter och tillät USA:s underrättelsetjänster att samla i princip obegränsat med information om landets invånare.
Men det stoppade inte där, har det visat sig. USA har också avlyssnat både telefon- och datatrafik världen över. Från misstänkta terrorister i Mellanöstern till den tyska förbundskanslern har fått telefon och mejl avlyssnade.
Allt i demokratins och frihetens namn.

Det har ännu inte gått ens två veckor sedan två bröder klev in på Charlie Hebdos redaktion och dödade10 personer. Det har bara gått en vecka sedan de enorma demonstrationerna i Frankrike där miljontals tågade för demokrati och yttrandefrihet.
Ändå har politiker redan föreslagit och stiftat lagar för utökad kontroll.

Först ut var Storbritanniens David Cameron som redan några få dagar efter attentatet öppnade för att förbjuda vissa meddelandetjänster över internet, så som Snapchat och Whats up. Sådant har vi tidigare kritiserat dunkla regimer som den i Turkiet för att göra. Nu vill alltså premiärministern i landet med den äldsta konstitutionen bete sig på samma sätt.
Allt i demokratins och frihetens namn.

närmare håll vill regeringarna i både Finland och Sverige i lag stadfästa det så kallade PNR-förslaget (Passenger Name Record). Det gör att polisen i alla EU:s länder ska kunna byta information om alla som reser till, från och inom unionen. Alla reseföretag är då skyldiga att lämna ut dess uppgifter, och de ska lagras i fem år.
På internet pågår ständigt debatten om hur mycket av våra liv som kartläggs, av stater och av företag.

Man kan rycka på axlarna och konstatera att allt ändå registreras, så vad kan vi göra?
Man kan rycka på axlarna och säga att den som har rent mjöl i påsen inte behöver oroa sig.

Man kan också konstatera att vårt fira, demokratiska samhälle är på väg att bli ett kontrollerat och övervakat samhället där våra friheter allt mer skärs bort.
Allt i demokratins och frihetens namn.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax