DELA

Ett halleluja-moment i Saltviks fullmäktige

I det tysta tog frågan om hur många kommuner Åland ska bestå av ett kliv framåt förra veckan. Saltviks fullmäktige körde över styrelsen och beslöt att kommunen ska medverka i en utredning för att se om en norråländsk kommun är möjlig.
Den var lätt att missa, den lilla notisen i botten av sidan 25 i fredagens Nya Åland. Här är den:
”Kommunfullmäktige i Saltvik vill att en representant från kommunen ska ingå i den grupp som diskuterar och utreder eventuella samarbeten med övriga norråländska kommuner. Det beslöt man med anledning av den förfrågan som Finström lämnat in gällande ett utökat samarbete.
Förslaget från kommunstyrelsen var att Saltvik skulle ställa sig utanför gruppen som utreder ett norråländskt samarbete. Fullmäktige röstade mellan styrelsens förslag och ett förslag som lades fram på mötet. Förslaget om att gå med i gruppen vann med 9 mot 5.”
Hörde man ett halleluja?

Kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson har tidigare sagt att det inte var aktuellt för Saltvik att delta i utredningen för att man inte redan på förhand tog ställning till vilken ort som skulle vara huvudort för den eventuella norråländska kommunen.
Ett, minst sagt, märkligt ställningstagande av den rutinerade centerräven. För det är väl ändå just sådana saker som en utredning ska undersöka?
Nu vann förnuftet, för det är förnuftigt att utreda om det trots allt inte finns vett i att slå ihop Vårdö, Sund, Finström, Saltvik och Geta. Fyra kommuner som på flera håll binds samman av geografi och infrastruktur.

Det var Liberalerna på norra Åland som lade fram förslaget i april. Man menade att det idag inte finns tillräcklig kunskap och vill därför utreda om det skulle vara en ekonomiskt vettig idé att slå samman de fem kommunerna till en. I motionen som lämnades in till Sunds fullmäktige då skrev man man att en enda kommun på norra Åland skulle stärka gles- och landsbygdens röst och dessutom bli en stark motpart i förhållande till övriga åländska kommuner. De kommunala funktionerna skulle också förbättras.
Ulla-Britt Dahl, fullmäktigeledamot i Sund, sa till Nya Åland att:
”Det blir en mera likvärdig service, det blir mera kostnadseffektivt och dessutom en kompetenshöjning. Det blir också mera rättssäkert, tror vi. På den sociala sidan, till exempel, är det nu kanske en person som jobbar som socialarbetare i kommunen och det finns inte så många att bolla med.”
Hörde vi halleluja igen?

Alldeles för länge har kommunfrågan stannat vid en pseudodebatt där det har hänvisats till än det ena än det andra exemplet i riket eller i Sverige. Skillnaderna mellan de områdena och Åland är dock stora. Därför behövs lokala, aktuella utredningar kring hur kommunerna i landskapet ska formeras för att klara framtidens krav i form av demografiska förändringar, nya lagar och en rörligare befolkning.
Nu är förvisso Runar Karlsson en hängiven förkämpe för 16 kommuners-alternativet, men att säga nej till att ens utreda en norråländsk kommun är, för att vara diplomatisk, märkligt.
Den enda slutsats man kan dra av den inställningen är att det finns en rädsla för att utredningen skulle visa på vinster med en sammanslagning jämfört med dagens struktur.

Åland har inte råd att inte se över kommunstrukturen. En norråländsk kommun skulle mycket väl kunna vara ett vettigt steg att ta. Detta inte minst mot bakgrund av att norra Åland allt mer visar framfötterna gentemot de södra kommunerna. Godby växer, rockfestivalen Fishbait senaste helgen var en framgång. Det spirar i norr.
Kanske kunde den utvecklingen hjälpas av en annan kommunstruktur. Nu får vi förhoppningsvis veta om så är fallet.
Tack för det, Saltviks fullmäktige.

Jonas BladhTillrättaläggande:

Ibland går det för snabbt också för en ledarskribent, och rätt ska vara rätt. Dessvärre lyckades jag i ovanstående ledare sammanblanda två förslag. Det Saltviks kommunfullmäktige röstade om var ett förslag från Finström om att utreda kommunalt samarbete mellan de norråländska kommunerna gällande en rad funktioner, men inte den kommunsammanslagning som Liberalerna föreslagit ska utredas.
Icke desto mindre är det glädjande att Saltviks fullmäktige valde att gå emot sin styrelse och vara med i utredningen. Den åländska ekonomin är allt för pressad i sin helhet för att man ska avstå att utreda hur man kan effektivisera verksamheten framåt. Och allt måste ha ett första steg, också samarbeten mellan norråländska kommuner.
Jag ber om ursäkt för sammanblandningen.
Jonas Bladh
(Detta tillrättaläggande kommer också att publiceras i onsdagens tidning.)