DELA

Åländska företag med vid start med ny upphandling

Det är svårt att handla rätt. Bokstavligen alltså.
Upphandling av varor och tjänster på ett korrekt och rättvist sätt är komplicerat, alldeles särskilt om man på ett tillåtet och smart sätt vill styra upphandlingen i en viss riktning.
För nystartade ÅDA, Ålands digitala agenda, blev det inte riktigt rätt första gången.

Man skrev anbudsförfrågan för snävt, och med en kravspecifikation som utestängde alla åländska it-företag från möjligheten att lämna anbud. Saken påtalades av liberala lagtingsledamoten Tony Asumaa, och efter några inledande manövrer avbröts upphandlingen. Man får anta att detta föregicks av några förtydligande diskussioner bakom lyckta dörrar. Politiskt är det inte opportunt att utesluta lokala företag från att ens ha möjligheten att bjuda, och praktiskt är det ju dumt, när it-kompetens är något åländska företag börjar göra sig kända för att ha.

Så. Så långt är det väl gott och väl. Alla gör misstag, och det är ok om man har vett och ödmjukhet nog att rätta till dem.
Signalen är ändå att ÅDA i flera stycken ännu inte lever upp till förväntningarna, varken när det gäller takten på förändringen eller kvaliteten i arbetet.

När det gäller skärgårdstrafiken förs en diskussion om öppen eller riktad upphandling av trafiken för södra linjen, och det finns de som menar att det hade varit möjligt att genom en riktad upphandling stöda de lokala företagen. Estland nämns som ett exempel.
Detta har dock grundligt utretts. Det går inte, och Estland fick nej från EU när de försökte, trots att förhållanden i mångt och mycket liknar de åländska.

När nu ÅDA gör om sin upphandling, och skräddarsyr anbudsförfrågan så att det åtminstone blir möjligt för åländska företag att räkna på det nya lönesystemet, så är det ändå ingen garanti för att jobbet stannar på Åland. Som i fallet Nordic Jetline kan det fullt möjligt bli så att den bästa och/eller billigaste kompetensen inte finns på hemmaplan utan någon annanstans. Då är det bara att tugga i sig, för det är fortfarande så att dagens regelverk inte tillåter att hemmaplansfavören styr.

Nu har man bara sett till att åländska företag åtminstone finns på startlinjen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax