DELA

Vistelsestipender för kulturarbetare

Nu är det dags för kulturarbetare i Mariehamn att söka vistelsestipendium. Ansökningsblanketter finns i Mariehamns stadsbibliotek eller på hemsidan. /www.mariehamn.ax/. Klicka på kulturforvaltningen där fliken kulturbidrag finns.
Så här skriver kultursekreterare Lars Midbjer: ”Det nordiska kultursamarbetet sker mellan huvudstäderna Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavík samt även med de självstyrande områdenas huvudstäder, Mariehamn, Nuuk och Tórshavn.
Villa Bergshyddan – Stockholms stad har sedan 1986 erbjudit författare, musiker, dansare och andra skapande kulturarbetare från de övriga sju huvudstäderna vistelse i Villa Bergshyddan. Gästbostaden är från 1700-talet och ligger i en trädgård vid inloppet till staden. Från 2001 till 2008 har i genomsnitt 70 ansökningar per år handlagts. Av dessa har cirka 20 stipendiater årligen fått möjlighet att vistas där en eller två veckor under tiden april-oktober.”
Sista ansökningsdag är onsdag 1 februari 2012. Ansökan skickas till Stockholms Kulturförvaltning. q



Ansök till årets
Konstrunda

Ansökningstiden till Konstrundan 2012 för konstnärer, hantverkare och formgivare inleds 21 januari och fortsätter fram till 22 februari. Under denna tid kan professionella inom den visuella konsten besöka www.konstrundan.fi och fylla i det elektroniska ansökningsformuläret.
– Samtliga ansökningar gås igenom av årets kurator, Roger Gustafsson, som sedan i samråd med Konstrundans styrgrupp utser besökspunkterna i årets Konstrunda. Resultatet av kurateringen offentliggörs i mitten av april, skriver Dan Bäckman i ett pressmeddelande.
År 2012 öppnar Konstrundan för femte gången dörrarna till konstnärers, hantverkares och formgivares ateljéer. Evenemanget går av stapeln 27-29 juli.
– Årets Konstrunda bjuder på besök i vackra, personliga ateljéer, möten mellan konstnärer och publik och nya upplevelser.
Arrangemangen kan följas på hemsidan och via vår nya blogg, www.konstrundanbloggen.wordpress.com q



Ett års uppskov
för nationell violatävling

Finlands violasällskap meddelar att man arrangerar den nationella violatävlingen i Tammerfors i november. Det obligatoriska verket i finalen är en trio för viola (altviolin), gitarr och cello. Verket är beställt av kompositören Jukka Tiensuu.
Tävlingen arrangeras i år för femte gången. Hittills har tävlingen ordnats var femte år, men eftersom sällskapet inte fick tillräckligt med stipendier för november 2011 beslöt man att flytta den framåt med ett år.
Sällskapet saknar fortfarande 25.000 euro av sin finansiering, skriver FNB. q